Mėnesio Archyvai: liepos 2013

2013 07 28 XVII Eilinio Sekmadienio pamokslas

Pr 18,20-32 20 Tuomet VIEŠPATS tarė: „Šauksmas prieš Sodomą ir Gomorą taip padidėjo ir jų nuodėmė yra tokia sunki, 21 kad aš turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi pagal mane pasiekusį šauksmą. O jei ne, aš žinosiu“. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 25 Šv. Jokūbas apaštalas

Mt 20, 20-28 20 Tuomet prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, parpuolusi prie jo kojų, norėjo kažko prašyti. 21 Jėzus paklausė: „Ko nori?“ Toji atsakė: „Sakyk, kad šitie abu mano sūnūs tavo karalystėje sėdėtų vienas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 24 Pamokslas

Mt 13, 1-9 1 Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. 2 Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. 3 Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 21 XVI Eilinis Sekmadienis

Lk 10, 38-42 38 Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. 39 Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. 40 Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 14 Škaplierinės atlaidai Birštone

Lk 10, 25-37 25 Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 26 Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ 27 Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 07 XIV Eilinis sekmadienis

Lk 10, 1-9 1 Paskui Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. 2 Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 06 Pamokslas

Mt 9, 14-17 14 Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ 15 Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 05 Pamokslas

Mt 9, 9-13 9 Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. 10 Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių[i2], … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 03 šv. Tomas Apaštalas

Jn 20, 24-29 24 Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. 25 Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 07 02 Marija Šeimos karaliene

Lk 2, 41-51 41 Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. 42 Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. 43 Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. 44 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą