Mėnesio Archyvai: gruodžio 2016

2016 12 25 Kaledos

Lk 2, 1-14 1 Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. 2 Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. 3 Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. 4 Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 12 18 IV Advento sekmadienis

Mt 1, 18-24 18 Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 12 11 III Advento sekmadienis

Mt 11, 2-11 2 Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: 3 „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ 4 Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: 5 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 12 04 II Advento sekmadienis

Mt 3, 1-12 1 Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: 2 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. 3 O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! 4 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą