Mėnesio Archyvai: sausio 2017

2017 01 29 IV Eilinis Sekmadienis

Mt 5,1-12 1 Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. 2 Atvėręs lūpas jis mokė: 3 „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. 4 Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. 5 Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 6 Palaiminti alkstantys ir trokštantys … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 01 22 III Eilinis Sekmadienis

Mt 4,12-23 12 Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. 13 Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. 14 Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: 15 Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano – pagonių … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 01 15 II Eilinis Sekmadienis

Jn 1, 29-34 29 Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! 30 Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. 31 Aš jo nepažinojau, bet … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 01 08 Trys Karaliai

Mt 2, 1-12 1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. 3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 01 01 Dievo Gimdytoja

Lk 2, 16-21 16 Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. 17 Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. 18 O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. 19 Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą