Mėnesio Archyvai: spalio 2013

2013 10 27 XXX Eilinis Sekmadienis

Lk 18, 9-14 9 Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: 10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. 11 Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 10 20 XXIX Eilinis Sekmadienis

Lk18, 1-8 1 Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. 2 Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. 3 Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 10 13 XXVIII Eilinis Sekmadienis

Lk 17, 11-19 11 Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. 12 Įeinantį į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu 13 ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ 14 Pažvelgęs į juos, Jėzus … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 10 09 Pamokslas

Jon 4, 1-11 1 Tai Joną labai suerzino. Jis buvo įširdęs. 2 Todėl meldėsi VIEŠPAČIUI ir sakė: „O VIEŠPATIE! Argi ne tai sakiau dar savo šalyje būdamas? Dėl to iš pradžių ir į Taršišą bėgau, nes žinojau, kad tu esi … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 10 06 XXVII Eilinis Sekmadienis

Lk 17, 5-10 5 Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. 6 O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis paklausytų jūsų“. 7 „Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 10 01 Šv.Teresėlė iš Lisieux

Lk 9, 51-56  51 Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. 52 Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. 53 Bet kaimo gyventojai nesutiko … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą