Mėnesio Archyvai: vasario 2015

2015 02 22 I Gavėnios sekmadienis

Mk 1, 12-15 12 Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. 13 Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. 14 Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 02 15 VI Eilinis sekmadienis

Mk 1, 40-45 40 Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. 41 Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ 42 Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. 43 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 02 08 V Eilinis Sekmadienis

Mk 1, 29-39 29 Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. 30 Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. 31 Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 02 01 IV Eilinis sekmadienis

Mk 1, 21-28 21 Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. 22 Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. 23 Jų sinagogoje tada buvo netyrosios … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą