Mėnesio Archyvai: lapkričio 2014

2014 11 30 I Advento sekmadienis

Mk 13, 33-37 33 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34 Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 35 Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 11 23 Kristus Karalius

Mt 25, 31-46 31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 11 16 Dievo Gailestingumo Motina

Jn 19, 25-27 25 Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. 26 Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ 27 Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 11 09 XXXII Eilinis sekmadienis

Jn 12, 13-22  13 Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. 14 Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. 15 Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 11 02 Vėlinės

Mt 25, 1-13 1 „Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 2 Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. 3 Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. 4 Protingosios kartu … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 10 26 XXX Eilinis sekmadienis

Mt 22, 34-40  34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą