Mėnesio Archyvai: sausio 2014

2014 01 26 III Eilinis Sekmadienis

1 Kor 1,10-17 10 Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. 11 Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 01 19 II Eilinis Sekmadienis

Jn 1,29-34 29 Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! 30 Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. 31 Aš jo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 01 12 Kristaus Krikštas

Mt 3,13-17 13 Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. 14 Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ 15 Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 01 05 Trys Karaliai

Mt 2, 1-12 1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. 3 Tai išgirdęs, karalius … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 01 01 Marija Dievo Gimdytoja

Lk 2,16-21 16 Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. 17 Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. 18 O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. 19 Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą