Mėnesio Archyvai: gruodžio 2015

2015 12 27 Šventoji Šeima

Lk 2, 41-52 41 Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. 42 Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. 43 Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. 44 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 12 25 Kalėdų Mišios

Jn 1, 1-18 1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4 Jame buvo gyvybė, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 12 20 IV Advento sekmadienis

Lk 1, 39-45 39 Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. 40 Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. 41 Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 12 13 III Advento sekmadienis

Lk 3, 10-18 10 Minios jį klausinėjo: „Tai ką gi mums daryti?!“ 11 Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“. 12 Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2015 12 06 II Advento sekmadienis

Lk 3, 1-6 1 Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilėnės tetrarchu, 2 prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą