Mėnesio Archyvai: lapkričio 2017

2017 11 26 Paskutinis sekmadienis – Kristus Karalius

Mt 25, 31- 46 31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33 Avis … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 19 XXXIII Eilinis Sekmadienis

Mt 25, 14-30 14 „Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. 15 Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. 16 Tas, kuris … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 12 XXXII Eilinis Sekmadienis

Mt 25, 1-13 1 „Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 2 Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. 3 Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. 4 Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 05 XXXI Eilinis sekmadienis

Mt 23, 1-12 1 Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 2 „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. 3 Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. 4 Jie riša … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 10 29 XXX Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 34-40 34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą