Mėnesio Archyvai: spalio 2016

2016 10 30 XXXI Eilinis sekmadienis

Lk 19, 1-10 1 Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. 2 Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. 3 Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. 4 Zachiejus … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 10 23 XXX Eilinis sekmadienis

Lk 18, 9-14 9 Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: 10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. 11 Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 10 16 XXIX Eilinis sekmadienis

Lk 18, 1-8 1 Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. 2 Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. 3 Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 10 09 XXVIII Eilinis sekmadienis

Lk 17, 11-19 11 Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. 12 Įeinantį į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu 13 ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ 14 Pažvelgęs į juos, Jėzus … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2016 10 02 XXVII Eilinis sekmadienis

Lk 17, 5-10 5 Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. 6 O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis paklausytų jūsų“. 7 „Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą