Mėnesio Archyvai: gegužės 2017

2017 05 28 Šeštinės

Mt 28, 16-20 16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. 19 Tad eikite … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 05 21 VI Velyku Sekmadienis

Jn 14, 15-21 15 Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; 16 aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – 17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 05 14 V Velyku Sekmadienis

Jn 14, 1-12 1 „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! 2 Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? 3 Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 05 07 IV Velyku Sekmadienis

Jn 10, 1-10 1 „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. 2 O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. 3 Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 04 30 III Velyku Sekmadienis

Lk 24, 13-35 13 Ir štai tą pačią dieną du [mokiniai] keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. 14 Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. 15 Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. 16 Jų akys buvo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą