Mėnesio Archyvai: balandžio 2013

2013 04 28 Penktasis Velykų Sekmadienis

Jn 13, 31-35 31 Jam pasišalinus, Jėzus prabilo: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. 32 O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins“. Atsisveikinimo kalbos 33 „Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 27 Pamokslas

Jn 14, 7-14 7 Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“.8 Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“. 9 Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti!Kas yra … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 04 23 Pamokslas šv. Jurgio šventei

Jn 10, 22-30 22 Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmė. Buvo žiema. 23 Jėzus vaikščiojo šventykloje, po Saliamono stoginę. 24 Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: „Kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!“ 25 Jėzus jiems … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 04 21 Ketvirtasis Velykų Sekmadienis

Jn 10, 27-30 27 Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. 28 Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. 29 Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 19 Pamokslas

Apd 9, 1-20 1 Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą 2 ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. 3 Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 04 18 Pamokslas

Jn 6, 44-52 44 Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. 45 Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. 46 Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 14 Trečiasis Velykų Sekmadienis

Jn 21, 1-19 1 Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip.2 Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. 3 Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 04 11 Pamokslas

Jn 3, 31- 36  31 Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, – žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. 32 Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimo neklauso. 33 O kas jo liudijimą … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , | Parašykite komentarą

2013 04 06 Dievo Gailestingumo sekmadienio pamokslas

Jn 20, 19-31 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 21 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 04 01 – Antrosios Šv. Velykų dienos pamokslas

Mt 28, 8-15 8 Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. 9 Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. 10 Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą