Mėnesio Archyvai: balandžio 2014

2014 04 27 Atvelykis

Jn 20,19-31 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 21 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 04 21 Antra Velyku diena

Mt 28, 8-15 8 Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. 9 Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. 10 Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 04 20 Velykų Sekmadienis

Jn 20,1-9 1 Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. 2 Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 04 17 Didysis Ketvirtadienis

Jn 13, 1-15 1 Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. 2 Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 04 13 Verbų Sekmadienis

Mt 26,14-75 14 Tuomet vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus 15 ir tarė: „Ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums?“ Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių. 16 Ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. 17 Pirmąją … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2014 04 06 V Gavėnios Sekmadienis

Jn 11,1-45 1 Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. 2 Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. 3 Seserys nusiuntė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą