Autoriaus Archyvai: Toliatas

2018 02 18 I Gavenios Sekmadienis

Mk 1, 12-15 12 Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. 13 Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. 14 Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: 15 „Atėjo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2018 02 11 VI Eilinis Sekmadienis

Mk 1, 40-45 40 Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. 41 Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ 42 Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. 43 Jėzus liepė jam tuojau … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2018 02 04 V Eilinis Sekmadienis

Mk 1, 29-39 29 Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. 30 Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. 31 Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2018 01 28 IV Eilinis Sekmadienis

Mk 1, 21-28 21 Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. 22 Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. 23 Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2018 01 14 II Eilinis Sekmadienis Migrantu Diena

Jn 1, 35-42 35 Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. 36 Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ 37 Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. 38 O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“ Jie … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2018 01 07 Trys Karaliai

Mt 2, 1-12 1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. 3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 12 31 Sventoji Seima

Lk 2,22-39 22 Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, 23 – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – 24 ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 12 25 Kaledos

Jn 1,1-18 1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4 Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 12 24 IV Advento Sekmadienis

Lk 1,26-38 26 Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 12 17 III Advento Sekmadienis

Jn 1, 6-28 6 Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. 8 Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. 19 Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą