Mėnesio Archyvai: gegužės 2013

2013 05 31 Marijos apsilankymas pas Elzbietą

Lk 1, 39-56 39 Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. 40 Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. 41 Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2013 05 26 Švenčiausia Trejybe. Šv. Pilypas Neris

Jn 16, 12-15 12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. 13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. 14 Ji pašlovins mane, nes ims iš to, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 21 Pamokslas

Mk 9, 30-37 30 Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. 31 Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 19 Sekminių pamokslas

Jn 20, 19-23 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 12 Šeštinės

Mt 28, 16-20 16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 08 Pamokslas

Jn 16, 12-15 12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. 13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. 14 Ji pašlovins mane, nes ims iš to, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , | Parašykite komentarą

2013 05 07 Pamokslas

Apd 16, 22-34 22 Prieš juos susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. 23 Smarkiai nuplakdinę, įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. 24 Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 05 Šeštasis Velykų Sekmadienio pamokslas

Jn 14, 23-31 23 Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. 24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs. 25 Aš jums … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 03 šv. Apaštalai Pilypas ir Jokūbas

Jn 14, 6-14 6 Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. 7 Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“. 8 Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą