Temos Archyvai: Pamokslai

2017 12 10 II Advento Sekmadienis

Mk1,1-8 1 Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. 3 Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! 4 Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 12 03 I Advento Sekmadienis

Mk 13, 33-37 33 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34 Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 35 Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 26 Paskutinis sekmadienis – Kristus Karalius

Mt 25, 31- 46 31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33 Avis … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 19 XXXIII Eilinis Sekmadienis

Mt 25, 14-30 14 „Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. 15 Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. 16 Tas, kuris … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 12 XXXII Eilinis Sekmadienis

Mt 25, 1-13 1 „Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 2 Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. 3 Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. 4 Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 11 05 XXXI Eilinis sekmadienis

Mt 23, 1-12 1 Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 2 „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. 3 Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. 4 Jie riša … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 10 29 XXX Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 34-40 34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 10 22 XXIX Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 15-21 15 Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. 16 Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 10 15 XXVIII Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 1-14 1 Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: 2 „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. 3 Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. 4 Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą

2017 10 08 XXVII Eilinis Sekmadienis

Mt 21, 33-43 33 Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams 34 ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. 35 Bet vynininkai, nutvėrę … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Parašykite komentarą