2013 08 25 XXI Eilinis Sekmadienis

Lk 13, 22-30

22 Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. 23 Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: 24 „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.
25 „Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. 26 Tada imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse…’ 27 O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ 28 Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. 29 Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. 30 Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai“.

Audio pamokslas Nr1: 2013 08 25

Audio pamokslas Nr2: 2013 08 25 (2)

Audio pamokslas Nr3: 2013 08 25 (3)

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą