2015 04 26 IV Velyku Sekmadienis

Jn 10, 11-18

11 Aš – gerasis ganytojas.
Geras ganytojas
už avis guldo gyvybę.
12 Samdinys, ne ganytojas,
kuriam avys ne savos,
pamatęs sėlinantį vilką,
palieka avis ir pabėga,
o vilkas puola jas ir išvaiko.
13 Samdinys pabėga, nes jis samdinys,
jam avys nerūpi.
14 Aš – gerasis ganytojas:
aš pažįstu savąsias,
ir manosios pažįsta mane,
15 kaip mane pažįsta Tėvas
ir aš pažįstu Tėvą.
Už avis aš guldau savo gyvybę.
16 Ir kitų avių dar turiu,
kurios ne iš šios avidės;
ir jas man reikia atvesti;
jos klausys mano balso,
ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.
17 Tėvas myli mane,
nes aš guldau savo gyvybę,
kad ir vėl ją pasiimčiau.
18 Niekas neatima jos iš manęs,
bet aš pats ją laisvai atiduodu.
Aš turiu galią ją atiduoti
ir turiu galią vėl ją atsiimti;
tokį priesaką aš esu gavęs
iš savojo Tėvo“.

Audio pamokslas: 2015 04 26

Audio pamokslas: 2015 04 26 (2)

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą