2015 09 20 XXV Eilinis sekmadienis

Mk 9, 30-37

30 Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. 31 Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. 32 Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.
33 Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ 34 Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. 35 Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“ 36 Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: 37 „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.

Audio pamokslas Nr1: 2015 09 20 XXV Eilinis sekmadienis

Audio pamokslas Nr2: 2015 09 20 XXV Eilinis sekmadienis (2)

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.