2016 01 10 Kristaus Krikstas

Lk 3, 15-22

15 Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, 16 Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.

21 Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, 22 ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.

Audio pamokslas Nr1: 2016 01 10 Kristaus Krikstas

Audio pamokslas Nr2: 2016 01 10 Kristaus Krikstas (2)

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.