2016 02 14 I Gavenios Sekmadienis

Lk 4, 1-13

1 Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą 2 keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo alkanas. 3 Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. 4 Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!“
5 Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 6 ir tarė: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 7 Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 8 O Jėzus jam atsakė: „Parašyta:
Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir jam vienam tetarnauk!“
9 Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, 10 nes parašyta:
Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar:
11 Jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį“.
12 Jėzus jam atkirto: „Pasakyta:
Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“
13 Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

Audio pamokslas: 2016 02 14 I Gavenios Sekmadienis

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.