2016 06 05 X Eilinis Sekmadienis. Tevo diena

Lk 7, 11-17

11 Paskui Jėzus pasuko į miestą, vardu Najinas. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. 12 Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienturtį našlės sūnų. Kartu ėjo nemaža miesto minia. 13 Pamačiusiam motiną Viešpačiui pagailo jos, ir jis tarė: „Neverk!“ 14 Priėjęs palietė neštuvus. Nešėjai sustojo. O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ 15 Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. 16 Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: „Didis pranašas atsirado tarp mūsų“ ir: „Dievas aplankė savo tautą“. 17 Ta žinia apie jį pasklido po visą Judėją ir visą šalį.

Audio pamokslas Nr1: 2016 06 05 X Eilinis sekmadienis. Tevo diena

Audio pamokslas Nr2: 2016 06 05 X Eilinis sekmadienis. Tevo diena (2)

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.