2017 06 18 Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Jn 6, 51- 58

51 Aš esu gyvoji duona,

nužengusi iš dangaus.

Kas valgys šią duoną –

gyvens per amžius.

Duona, kurią aš duosiu,

yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

52 Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ 53 O Jėzus jiems kalbėjo:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno

ir negersite jo kraujo,

neturėsite savyje gyvybės!

54 Kas valgo mano kūną

ir geria mano kraują,

tas turi amžinąjį gyvenimą,

ir aš jį prikelsiu

paskutiniąją dieną.

55 Mano kūnas tikrai yra valgis,

ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.

56 Kas valgo mano kūną

ir geria mano kraują,

tas pasilieka manyje, ir aš jame.

57 Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas

ir aš gyvenu per Tėvą,

taip ir tas, kuris mane valgo,

gyvens per mane.

58 Štai duona,

nužengusi iš dangaus!

Ji ne tokia,

kokią protėviai valgė ir mirė.

Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Rapolo bažnyčioje Audio pamokslas Nr1: 2017 06 18 Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Ignoto bažnyčioje Audio pamokslas Nr2: 2017 06 18 Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (2)

 

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.