2017 07 09 XIV Eilinis Sekmadienis

Mt 11, 25-30

25 Anuo metu Jėzus bylojo:

„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.

26 Taip, Tėve, nes tau taip patiko.

27 Viskas man yra mano Tėvo atiduota;

ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas,

nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus

ir kam Sūnus panorės apreikšti.

28 Ateikite pas mane visi,

kurie vargstate ir esate prislėgti:

aš jus atgaivinsiu!

29 Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,

nes aš romus ir nuolankios širdies,

ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.

30 Mano jungas švelnus,

mano našta lengva“.

Audio pamokslas Nr1: 2017 07 09 XIV Eilinis Sekmadienis

Audio pamokslas Nr2: 2017 07 09 XIV Eilinis Sekmadienis (2)

Įrašas paskelbtas temoje Pamokslai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.