5. DIEVUI GIEDOKIT SU MANIM

Choras: 05.-Dievui-giedokit-su-manim

Sopranas: 05.-Dievui-giedokit-su-manim

Altas: 05.-Dievui-giedokit-su-manim

Tenoras: 05.-Dievui-giedokit-su-manim

Bosas: 05.-Dievui-giedokit-su-manim

PRIEGIESMIS
Dievui giedokit su manim
Šlovinkim vardą Jo.
Man teikia nuostabių dalykų,
Tikėk, ir tavęs nepaliks.

1.  Nes pažvelgė jis į tarnaitę,
Nuolankią širdį jos.
Palaiminta mane vadins
Per amžius visos kartos.

2.  Didžių dalykų daro Viešpats
Ir Jo vardas šventas;
Kartų kartoms Jis gailestingas
Visiems, kurie Jo klauso.

3.  Galinga Viešpaties ranka
Išsklaido puikuolius,
Galiūnus šalina nuo sostų
Ir nuolankiuosius aukština.

4.  Gėrybėm alkstančius pripildo
Ir teisia turtuolius.
Jis gina savo išrinktuosius,
Gailestingumą atmena!

SOPRANAS  - Dievui giedokit si manim

SOPRANAS

ALTAS  -  Dievui giedokit si manim

ALTAS

TENORAS

TENORAS

BOSAS

BOSAS

 

Įrašas paskelbtas temoje Angelų sargų giesmės CD. Išsisaugokite pastovią nuorodą.