Žymų archyvai: Toliatas

2013 06 04 Pamokslas

Mk 12, 13-17 13 Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. 14 Šitie atėję sako jam: „Mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 26 Švenčiausia Trejybe. Šv. Pilypas Neris

Jn 16, 12-15 12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. 13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. 14 Ji pašlovins mane, nes ims iš to, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 21 Pamokslas

Mk 9, 30-37 30 Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. 31 Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 12 Šeštinės

Mt 28, 16-20 16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 07 Pamokslas

Apd 16, 22-34 22 Prieš juos susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. 23 Smarkiai nuplakdinę, įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. 24 Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 23 Pamokslas šv. Jurgio šventei

Jn 10, 22-30 22 Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmė. Buvo žiema. 23 Jėzus vaikščiojo šventykloje, po Saliamono stoginę. 24 Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: „Kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!“ 25 Jėzus jiems … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 04 21 Ketvirtasis Velykų Sekmadienis

Jn 10, 27-30 27 Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. 28 Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. 29 Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 19 Pamokslas

Apd 9, 1-20 1 Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą 2 ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. 3 Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 04 18 Pamokslas

Jn 6, 44-52 44 Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. 45 Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. 46 Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 14 Trečiasis Velykų Sekmadienis

Jn 21, 1-19 1 Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip.2 Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. 3 Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą