Žymų archyvai: pamokslai

2013 05 26 Švenčiausia Trejybe. Šv. Pilypas Neris

Jn 16, 12-15 12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. 13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. 14 Ji pašlovins mane, nes ims iš to, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 21 Pamokslas

Mk 9, 30-37 30 Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. 31 Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 19 Sekminių pamokslas

Jn 20, 19-23 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , , | Parašykite komentarą

2013 05 12 Šeštinės

Mt 28, 16-20 16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 05 07 Pamokslas

Apd 16, 22-34 22 Prieš juos susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. 23 Smarkiai nuplakdinę, įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. 24 Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 23 Pamokslas šv. Jurgio šventei

Jn 10, 22-30 22 Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmė. Buvo žiema. 23 Jėzus vaikščiojo šventykloje, po Saliamono stoginę. 24 Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: „Kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!“ 25 Jėzus jiems … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 04 19 Pamokslas

Apd 9, 1-20 1 Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą 2 ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. 3 Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 04 18 Pamokslas

Jn 6, 44-52 44 Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. 45 Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. 46 Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 04 06 Dievo Gailestingumo sekmadienio pamokslas

Jn 20, 19-31 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 21 … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 04 01 – Antrosios Šv. Velykų dienos pamokslas

Mt 28, 8-15 8 Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. 9 Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. 10 Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą