8.  MŪSŲ DOVANAS DIEVE PRIIMKI

Choras: 08.-Musu-dovanas-Dieve-priimki

Sopranas: 08.-Musu-dovanas-Dieve-priimki

Altas: 08.-Musu-dovanas-Dieve-priimki

Tenoras: 08.-Musu-dovanas-Dieve-priimki

Bosas: 08.-Musu-dovanas-Dieve-priimki

1.  Mūsų dovanas Dieve priimki,
Duoną vyną aukojame Tau.
Šį išganymo slėpinį švenčiam
Tavo Sūnaus aukoje

2.  Mes gyvenimus Tau atiduodam
Tavo garbei per auką Sūnaus.
Tu mus perkaisk, išmokyk mylėti,
Meilės auka mus paversk.

Musu dovanas

Įrašas paskelbtas temoje Angelų sargų giesmės CD. Išsisaugokite pastovią nuorodą.