9. DVASIA VIEŠPATIES

Choras: 09.-Dvasia-Viespaties

Sopranas: 09.-Dvasia-Viespaties

Altas: 09.-Dvasia-Viespaties

Tenoras: 09.-Dvasia-Viespaties

Bosas: 09.-Dvasia-Viespaties

PRIEGIESMIS
Dvasia Viešpaties,
Dievo dvelksme virš vandenų,
Liekis širdin, o Šventoji ugnie
Ilgimės Tavęs.
Dvasia Viešpaties,
Dievo dvelksme virš vandenų,
Leiski šiandien gyvent
Dievo Karalystės džiaugsmu.

1.     Meilės ugnie, Dievo piršte, rašyk
ir mūsų širdyse.
Savo galybe nuženk iš Dangaus,
Sielas atgaivink.

2.     Dvasia šviesos, pažinime tiesos,
Išmokyk mus mylėt.
Mūs širdyse Dieve apsigyvenk
Ir atnaujink mus.

3.    Vargšų globėjau, paguoda širdžių,
Pripildyk mus taika.
Džiaugsmo davėjau, stiprybe žmonių.
Teikis mus apšviest.

SOPRANAS

SOPRANAS

ALTAS

ALTAS

TENORAS

TENORAS

Bosas - Dvasia Viesšpaties

BOSAS

 

Įrašas paskelbtas temoje Angelų sargų giesmės CD. Išsisaugokite pastovią nuorodą.