Žymų archyvai: pamokslas

2013 06 04 Pamokslas

Mk 12, 13-17 13 Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. 14 Šitie atėję sako jam: „Mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 04 14 Trečiasis Velykų Sekmadienis

Jn 21, 1-19 1 Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip.2 Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. 3 Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 04 11 Pamokslas

Jn 3, 31- 36  31 Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, – žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. 32 Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimo neklauso. 33 O kas jo liudijimą … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , | Parašykite komentarą

2013 03 23 Gavėnios rekolekcijos

Jn 11, 45-56 45 Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. 46 Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs.47 Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė: „Ką darysime? Šitas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

2013 03 22 Gavėnios rekolekcijos

Jn 10, 31-38 31 Ir vėl žydai stvėrėsi akmenų, norėdami jį užmušti. 32 O Jėzus paklausė juos: „Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį gi darbą jūs užmušite mane?“ 33 Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

2013 03 21 Įvadas į rekolekcijas

Įvadas į gavenios rekolekcijas Audio įrašas: 2013 03 21

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

2013 03 13 Pamokslas

Jn 5, 17-30 17 O Jėzus jiems sakydavo: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš darbuojuosi“. 18 Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju Tėvu, šitaip lygindamas save su … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , | Parašykite komentarą

2013 01 25 Pauliaus atsivertimas

Mk 16,15-18 15 Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Pamokslai | Pažymėta , , | Parašykite komentarą